Tree of Life

The tree of life komt veel terug in sieraden en culturen. Van kettingen tot ringen, je krijgt het symbool overal te zien. Maar waarom is deze levensboom nou zo razend populair?

De Tree of life is een eeuwenoud symbool dat ook al eeuwen lang wordt gebruikt. Het symbool kan verschillende vormen aannemen, echter is zijn meest bekende vorm een boom met daar omheen een cirkel. De wortels en takken van de boom groeien in tegengestelde richting. Vaak precies in symmetrie. Deze symmetrie geeft evenwicht aan. De boom representeert de Tao yin en yang na. De cirkel om de boom zorgt ervoor dat alles op zijn plek blijft en er geen chaos ontstaat. De betekenis van de boom? Die is subjectief (enigszins).

Datgeen waarbij men het eerst denkt bij het zien van de boom zijn kennis, zelfbewustzijn en wijsheid. Bomen zijn langlevende wezens met gevoel die voor altijd rustig zijn. Er wordt beweerd dat alleen het aanraken van zo’n boom al inzicht kan geven in jezelf. Ze brengen hun wijsheid toe aan de mens en ook geeft de boom de kracht die hij in zich heeft. In oude culturen werden deze bomen al vereerd en dit is na verloop van tijd niet veranderd.

Welke oude culturen hebben we het dan over? En waar komt de boom precies vandaan? Dat is helaas een vraag zonder daarop een concreet antwoord. Er zijn verslagen van de Noorse mythologie tot de Egyptische mythologie; van het Midden-Oosten tot Meso-Amerika; van het boeddhisme tot het christendom. Het is een universeel symbool dan verschillende dingen voorstelt in verschillende culturen.

Maar waar staat de boom dan nu echt voor?

Desondanks de boom volledig openstaat voor eigen interpretatie zijn er verschillende terugkomende thema’s die de boom symboliseert.

De meest voorkomende is familie, vruchtbaarheid en erfgoed. De stamboom wordt gebruikt als verwijzing naar de familiegeschiedenis. Dit is een hele goede herinnering aan waar je vandaan komt. Het stelt je in staat om terug te blikken waar het allemaal begon. Dit kan dankbaarheid en waardering bevorderen waardoor jij je als mens completer voelt.

Het is een universeel en alom gekoesterd symbool dat verschillende dingen voorstelt aan verschillende culturen. Hier zijn slechts enkele van hen:

Het oude Egypte: In het oude Egypte symboliseert de Levensboom overvloed. De takken vertegenwoordigen nieuwe mogelijkheden voor het vergaren van rijkdom en weelde. Het vertegenwoordigt ook de dood, de boom is de centrale kern in het universum, de wortels strekken zich uit tot aan de onderwereld, en de takken reiken tot in de hemel.

Noorse Mythologie: De Vikingen geloofden in een immense mythische boom, genaamd Yggdrasil. Nogmaals, de takken van deze boom strekken zich uit naar de hemel en de wortels reiken ook naar andere werelden. De boom zou ook de thuisbasis zijn van mythologische wezens zoals een draak en een reuzenarend. De stam stijgt op uit de Noorse spirituele kosmos en vertegenwoordigt het centrum van het universum.

Maya Cultuur: Net als de Noorse mythen geloofden de Maya's in een wereldboom die de aarde met de hemel en de onderwereld verbond. Op de Mayaboom staat een kruis dat het beginpunt van de hele schepping vertegenwoordigt, de bron van het steeds uitdijende universum.

Taoïsme: Taoïsten in China geloven dat de Boom des Levens de onsterfelijkheid symboliseert. In de taoïstische mythe is er een bovennatuurlijke perzikboom die eens in de 3000 jaar zijn vruchten afwerpt. Iedereen die deze perzik eet, wordt onsterfelijk. De boom heeft een draak aan de basis en een feniks aan de top.

Boeddhisme: In het Boeddhisme vertegenwoordigt de Boom van het Leven wijsheid en verlichting. Boeddha ontving verlichting onder de Bodhi boom en is sindsdien een spiritueel symbool geworden dat geassocieerd wordt met immense kennis. Het vertegenwoordigt ook het leven en hoe je het het beste kunt leven.

Legendes van Bahrein: Er is een echte boom, bekend als de Boom van Bahrein, die de locatie van de Tuin van Eden zou markeren. De boom is zo'n 429 jaar oud en niemand weet waar hij zijn water vandaan haalt. De boom staat bekend als een wonderboom in de lokale omgeving en ligt midden in de woestijn, zonder haalbare toegang tot water en voedingsstoffen.

Bekijk nu de collectie van Zendro voor uw spirituele items!

Terug naar blog